Skip to main content

Gaelic Week Film Showing – 'Calman nan Loch'

30m documentary charting an artist's 15-year friendship with a Gaelic speaking community in the Outer Hebrides. The haunting sound of the Gaelic psalms, the elegant traditional boats and interviews with elders in the community carry us on a journey of love, loss and faith, all underpinned by their ‘dùthchas’ which encompasses the cultural riches of the Gaelic world.

The film is in Scottish Gaelic with an opening and closing voiceover in the narrator’s native Irish Gaelic. Subtitles in English throughout.

Register

Watch the trailer

Film aithriseach 30m a tha ag innse mu chàirdeas 15 bliadhna eadar neach-ealain agus coimhearsnachd Ghàidhlig anns na h-Eileanan an Iar. Thèid ath-fhuaimneachadh seinn nan Salm air muir, na bàtaichean seòlaidh traidiseanta agus agallamhan ris na seann daoine gar thoirt air turas gaoil, call agus creideimh ach le dùthchas agus beartas an t-saoghail Ghàidhlig an còmhnaidh na bhunait.

‘S e Gàidhlig na h-Alba prìomh-chànain ‘Calman nan Loch’, le thar-ghuth an ro-ràdh agus an deireadh ann an cànan dùthchasach an fhilmeadair, an Ghaeilge. Tha fo-thiotalan Bheurla ann air feadh an fhilm.